Gezond zijn en blijven

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is gezondheid: “ een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken”.

Al ruim een eeuw geleden werd geconstateerd, dat men zich gezonder voelt naarmate er minder gifstoffen aanwezig zijn in het lichaam. Als de organen, die verantwoordelijk zijn voor de afvoer van gifstoffen zijn uitgeput of aangedaan, hopen de gifstoffen zich op in de weefsels en uiteindelijk ook in de cellen, met alle gevolgen van dien. Voor een goede gezondheid is het van belang, dat de ontgiftende organen optimaal functioneren.

Elk orgaan produceert door zijn eigen activiteit een zekere warmte, dat zich verspreid via een vast patroon door het lichaam en beinvloedt andere organen. Op deze manier ontstaat er een samenhang van orgaan-energie (warmte = energie).

Tussen de huid en de spierlaag is met behulp van energiepunten de orgaansamenhang te beinvloeden, zodat deze beter functioneert wat de gezondheid ten goede komt. Deze geneeskundige kennis staat bekend als acupunctuur en is afkomstig uit het klassieke China en het oude Tibet.

Hoe gezonder het lichaam is, hoe gezonder de geest, en andersom. Een goede gezondheid is zeker ook afhankelijk van een optimale functie van de psyche en de emoties.